Diễn đàn doanh nghiệp thường niên: Vao trò của FDI trong phát triển nhanh và bền vững

Diễn đàn doanh nghiệp thường niên: Vao trò của FDI trong phát triển nhanh và bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn vào ngày 10/1/2020 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cùng Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) tổ chức Diễn đàn với chủ đề...

TIN TỨC & SỰ KIỆN