Bán lẻ, hàng tiêu dùng và bất động sản sẽ dẫn đầu thị trường M&A 2018

Bán lẻ, hàng tiêu dùng và bất động sản sẽ dẫn đầu thị trường M&A 2018

Bán lẻ, hàng tiêu dùng, và bất động sản được dự báo sẽ dẫn đầu thị trường mua bán sáp nhập Việt Nam vào năm 2018. Ngoài ra, giá trị của thị trường M&A được dự báo ở mức trên 6 tỷ USD.

TIN TỨC & SỰ KIỆN
THÔNG TIN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
KHU CÔNG NGHIỆP