Who we are

Giới thiệu

257

17

9112

875

Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán FDI Việt Nam

Chúng tôi nỗ lực làm việc bằng tất cả tâm và tầm với trách nhiệm hỗ trợ khách hàng vượt lên trên đối thủ, giúp khách hàng giải quyết các vấn đề về tài chính. Ngoài ra chúng tôi chú trọng đến những giá trị sáng tạo, giá trị công nghệ để tạo ra phương thức làm việc có giá trị cao.

Đăng ký tư vấn

Đội ngũ nhân sự

Alex Nordmann
Ceo and founder

Ella Møller
project manager

Sven Olsen
Customer Service

Cooper
Office Assistant

TẦM NHÌN FDI-VIETNAM

Với tầm nhìn dài hạn đưa FDI-Vietnam trở thành doanh nghiệp hàng đầu, cung cấp đầy đủ các dịch vụ kế toán, kiểm toán độc lập đa ngành tại Việt nam. Phát triển vững bền vững, chắc dựa trên nền tảng cốt lõi là đội ngũ chuyên gia, nhân viên được trang bị tốt về trình độ chuyên môn, năng động và tận tâm với nghề.

Đăng ký tư vấn

Let’s get in touch!

Go to contact