FDI Company attended the investment promotion conference in Thanh Hoa province

FDI Company attended the investment promotion conference in Thanh Hoa province


Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hoá năm 2017 vừa diễn ra thành công vào tối 18/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Quần thể du lịch FLC Sầm Sơn, với sự tham gia của 1.200 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Thanh Hóa.

The investment promotion conference in Thanh Hoa province in 2017 was successfully organization on May 18th at the International Conference Center - Sam Son FLC Tourism, with the participation of 1,200 national and international delegates. This is the largest investment promotion conference ever in Thanh Hoa..

 


Đặc biệt, hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

In particular, the conference was attended by Prime Minister Nguyen Xuan Phuc.

 


Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết tỉnh đang huy động các nguồn lực nhằm để hoàn thành 100% yêu cầu tiến độ giải phóng mặt bằng; đưa trung tâm hành chính công các cấp đi vào hoạt động trong năm 2017; giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định.

At the conference, Mr. Nguyen Dinh Xung, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, Chairman of Thanh Hoa People's Committee, said that the province is mobilizing resources to complete 100% of the progress of site clearance; bring public administrative centers at all levels into operation in 2017; reduce at least 30% of the time required to deal with administrative procedures..

 


Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, định hướng đến năm 2040 do công ty tư vấn BCG (Mỹ) giới thiệu, Thanh Hóa đưa ra 5 lĩnh vực ưu tiên, gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp; du lịch; y tế; phát triển hạ tầng, đô thị.

According to the master plan for socio-economic development up to 2030, orientation to 2040 introduced by consulting firm BCG (USA), Thanh Hoa offers 5 priority areas including processing industry, make; Agriculture; travel; medical; infrastructure development, urban.

 


Đến 2030, tỉnh đặt mục tiêu tăng tổng GDP từ 3% của kinh tế Việt Nam hiện nay lên 8%; thu hút 30 triệu lượt du khách; tổng GRDP đạt 50 tỷ USD; chỉ số GRDP bình quân đầu người là 11.000 USD/người.

Up to 2030, the province aims to increase total GDP from 3% of Vietnam's current economy to 8%; attracting 30 million visitors; total GRDP reached $ 50 billion; GRDP average per capita is 11,000 USD per person.

 


Ông Hironobu Kitagawa, Trưởng đại diện Văn phòng Xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Hà Nội tiết lộ con số đáng chú ý: số lượng dự án đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Thanh Hóa đã lên đến con số 14, với tổng vốn đầu tư cao hơn cả tổng vốn đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cộng lại, đứng đầu cả nước.

Mr. Hironobu Kitagawa, Chief Representative of the Japan Office for Trade Promotion in Hanoi revealed that the number of investment projects of Japanese enterprises in Thanh Hoa reached 14, with a total The investment capital is higher than the total investment capital of Japanese enterprises in Ho Chi Minh City and Hanoi combined, leading the country.

 


Chia sẻ kinh nghiệm của nhà đầu tư trong nước lớn nhất tại Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, FLC Faros cho biết, dự án FLC Sầm Sơn - nơi diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư hôm nay, có thể được xem là một minh chứng sống động cho thành công của tỉnh Thanh Hóa trong việc tạo ra môi trường hấp dẫn để thu hút vốn đầu tư trong nước và ngoài nước.

Sharing the experience of the largest domestic investor in Thanh Hoa, Trinh Van Quyet - Chairman of FLC Group, FLC Faros said that the FLC Sam Son project - where the investment promotion conference took place today , can be seen as a living proof of the success of Thanh Hoa province in creating attractive environment to attract domestic and foreign investment capital.

 


“FLC Sầm Sơn đã góp phần thay đổi diện mạo du lịch của Sầm Sơn nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung, với lượng du khách đến Sầm Sơn tăng đột biến trong năm 2016, đạt hơn 4 triệu lượt người, giải quyết công việc cho hơn 3.000 lao động địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách”, ông Trịnh Văn Quyết nói.

FLC Sam Son has contributed to change the tourism face in Sam Son in particular and Thanh Hoa province in general, with the number of visitors to Sam Son rise suddenly in 2016, reaching more than 4 million turns, solving work for More than 3,000 local workers, increasing revenue for the budget, "said Trinh Van Quyet.

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói: “Hội nghị diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật Bác Hồ. Bác đã từng mong muốn tỉnh Thanh Hóa phải trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc. Hội nghị xúc tiến đầu tư lần này đã góp một viên gạch vào việc thực hiện mong ước của Bác”.

Speaking at the conference, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc said: "The conference took place on the occasion of the 127th anniversary of Uncle Ho's birthday. He had wanted Thanh Hoa province to become one of the best Northern provinces. This investment promotion conference has contributed a brick to the realization of Uncle Ho's wish. "

 


Thủ tướng nói, Thanh Hóa cần tối ưu hóa điều kiện, nền tảng sẵn có để phát triển một số cụm ngành kinh tế mà Thanh Hóa có lợi thế như lọc hóa dầu, chế biến thủy hải sản, du lịch…

Thủ tướng cũng lưu ý, Thanh Hóa cần nghiên cứu phát triển nông nghiệp theo định hướng công nghệ cao, quy mô lớn, tập trung vào các sản phẩm mang giá trị kinh tế cao...Đồng thời, cần đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khi mà Thanh Hóa có nhiều di sản văn hóa, như thành nhà Hồ, khu di tích lịch sử Lam Kinh, khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng… “Du lịch nghỉ dưỡng là một lợi thế mà FLC đặc biệt thành công ở đây”, Thủ tướng nói..
The Prime Minister said Thanh Hoa should optimize the conditions and foundations available to develop some economic clusters that Thanh Hoa has advantages such as petrochemical refineries, seafood processing, tourism...

The Prime Minister also noted that Thanh Hoa needs to study high-tech, large-scale agricultural development, focusing on products of high economic value ... At the same time, diversification of kinds Service image when Thanh Hoa has many cultural heritages, such as Ho citadel, Lam Kinh historical relic, Ham Rong cultural and historical monument ... "Tourism is an advantage that the special FLC succeed here, "the prime minister said.

 


“Với quyết tâm đổi mới tư duy và cách làm, nhất định Thanh Hóa sẽ thành công, không những thành công ở phía Đông ven biển của Thanh Hóa, đồng bằng Thanh Hóa, mà còn thành công ở phía Tây rộng lớn của Thanh Hóa, để đời sống của người dân nâng lên một mức mới”, Thủ tướng Chính phủ kết luận.

With the determination to innovate in thinking and doing, Thanh Hoa will definitely succeed not only in the eastern coastal areas of Thanh Hoa and in the Thanh Hoa Delta, but also successfully in the west of Thanh Hoa, so that the lives of the people are raised to a new level, "the Prime Minister concluded.

 


Tại hội nghị, Thanh Hoá đã trao giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ đầu tư cho 32 dự án với tổng mức đầu tư hơn 135.300 tỷ đồng (tương đương 6,1 tỷ USD).

At the conference, Thanh Hoa has issued investment certificates, investment policy decision and signed memorandums of investment for 32 projects with a total investment of more than 135,300 billion (equivalent to $ 6.1 billion)

Related news

INDUSTRIAL PARKS